Dialogens landskab

På bare en dag får du et overblik, øvelser og ledetråde til mere træning

Kom ind i Dialogen på en dag – endagsworkshop

Er du klædt på til at tage dialogen og forblive i en god samtale, også der hvor du står overfor andres kritiske og bebrejdende tonefald, ordvalg og adfærd? Kender du dialogens grundlæggende spilleregler, og kan du bruge dit sprog til at finde vej og fælles fodslag med omtanke og respekt?

De fleste af os har erfaringer med, hvordan ord og vendinger hurtigt kan gøre en svær situation værre, sætte følelserne i kog og bringe forsvarsmekanismerne i spil. Sker det så går samspillet typisk ud over nogen, relationerne tager skade, og frustration, mistro og vrede kan lukke den dialogiske arena på et splitsekund.

Få inspiration til hvordan dit sproglige udtryk, dine ord og vendinger kan fungere som et stillads, der støtter dig i at forblive i dialog. På en dag får du konkrete ledetråde til,  hvordan du med enkle og virkningsfulde greb kan bidrage til at forandre slidsomme samtaler til dialoger, som du ikke ville have været foruden.

På en dag præsenteres du for dialogens landskab. Ud over små oplæg, individuelle øvelser og øvelser på tomandshånd, får du et oversigtsmateriale med hjem til fortsat inspiration.

De små oplæg og øvelser er vejvisere for, hvad vi kan gøre for at bevare dialog og blive på sporet af samspil, der har compassion som afsæt og omdrejningspunkt.

Workshoppen er åben for alle, og prisen inkluderer kursusmateriale, the/kaffe og en frokostsandwich.

 

Varighed

1 dag
Kl. 9.00 -14.30

Pris

850 kr. pr. person

Sted

Himmelbjergsvej 11
8680 Ry

Hvornår

Afholdes flere gange hver måned

Book en inspirationsdag:

Hvilken slags samtale tjekker dit ordvalg dig ind på?

Vores sprogbrug er en gamechanger i forhold til samspil, trivsel og mental sundhed.

Compassion er en faktor i samspillet på arbejdspladsen.

Dialogiske kompetencer er noget, der sjældent kommer af sig selv –  det kan trænes.

 

Book en inspirationsdag til personalegruppen. Kan afholdes hos jer eller hos mig.

At opdage hvad ord gør for os

Med 4 opmærksomhedspunkter er vi på forkant med, hvordan vi selv er med til at skrue op og ned i forhold til at lykkes med dialogen.

Varighed

1 dag

Pris

Aftales

Sted

Aftales

Hvornår

Aftales
Mere om rekvirerede forløb:

Jeg er passioneret omkring vores brug af hverdagssproget, – særlig er jeg forundret over, hvor få ord og hvor lidt der skal til at træde dialogens trin, når vores kontakt er god. Hvilke faktorer er på spil for at gøre noget så kompliceret som samarbejde så enkelt i visse situationer?

Hvordan bruger vi den indsigt til at bevare den gode dialog, når relationen imellem os er slidt og udfordret?

Brug en dag sammen med dine kollegaer. Få et overblik og en fælles referenceramme i forhold til hvordan sprogbrug og samspilsdynamikker medskaber en træls versus en trivselskultur. Få en oplevelse af hvordan vi reagerer, hvorfor vi reagerer som vi gør, – og en indsigt i hvordan vi med forståelse for det dialogiske landskab i højere grad kan vælge en respons, der kvalificerer samarbejdet til gavn for os selv, den anden, gruppen og organisationen.

Rammen for forløbet aftales individuelt.

Workshoppen eller træningsforløbet kan adressere præcist det, som I er optaget af, at få mere øje på og inspiration til at forandre.