Girafsprog i skoleregi

Faglig fordybelse for lærere og pædagoger

1 dags introduktion til lærere og pædagoger

Brug Compassion fokuseret Dialog til at se bag om adfærd, træne relationskompetence, – og styrk børnenes evne og ordforråd til at forstå sig selv og andre.

Arbejder du med fokus på det relationelle og på at få alle med på meningsfulde måder? Bruger du dig selv og din tilgang, som afsæt for at skabe respektfulde læringsarenaer og klassetrivsel? Bruger du sprogets spilleregler og de dialogiske processer til at understøtte elevernes individuelle personlige og sociale kompetencer? Få mere viden og flere øvelser med dig. Kom og vær med til at zoome ud på dialogens helhed og zoome ind på betydningen af ord og vendinger.

Har du en faglig interesse og lyst til at møde andre, der også arbejder med Girafsprog? Måske bruger du de 5 film: Bag enhver handling ligger et behov fra Filmkompagniet i din klasse eller i det pædagogiske arbejde med børnene, eller har du et ønske om at komme i gang med det?

På blot en dag får du inspiration, konkrete øvelser til at tage med hjem og mulighed for erfaringsudveksling med andre fagfæller.

Deltagelse på kurset forudsætter at du har set de 5 film:

 – http://www.filmkompagniet.dk/#/konflikthaandtering-i-skolen/

og har lyst til at høre mere og bruge egne eksempler til at træne med. Prisen inkluderer kursusmateriale, en frokostsandwich og der er the/kaffe på kanden.

Varighed

1 dag
Kl. 9.30 -16.30

Pris

1050 kr. pr. person

Sted

Himmelbjergsvej 11
8680 Ry

Hvornår

datoer kommer 

Ikkevoldelig kommunikation (IVK) som pædagogisk praksis -2 dages workshop

Faglig fordybelse og perspektivering til andre tilgange. Disse 2 dage er målrettet lærere, pædagoger og andre professionelle, der arbejder med relationskompetence som et væsentligt forhold i at skabe læringsarenaer, hvor børn trives, udvikler sig selv i samspil med andre og træner dialogen.

IVK gør noget godt for helheden og det enkelte barn. Når børn også får et hverdagssprog med sig, som både er kontaktskabende og dialoginviterende, så lykkes de bedre med at mærke og udtrykke sig selv, være empatiske, selv-empatiske og mestre i takt med den psykologiske tryghed som sprogbrugen kan give dem mere omtanke for andre.

Vi kan arbejde med kognitiv selvforståelse, mindfulness og kropsbevidsthed, og konfliktforståelse, og det er min erfaring at alle disse gode tiltag, der arbejder på indersiden af personen, bedst understøttes, når vi også træner ord og vendinger der matcher.  IVK har et sprogbrug, der matcher  – og kan dels klæde børn på til at udtrykke sig kontaktskabende, og samtidig have sprog-øre, der fungere som et verbalt nænsomt nødværge – i de situationer hvor man let bliver ramt, og rendt over ende.

En compassion fokuseret dialog ændrer hvordan vi kommunikerer sammenhænge mellem adfærd, tanker og følelser, så det er enkelt at udtrykke sig, overkommeligt at gå fri af andres drillerier, og nøjes med at blive berørt, ikke væltet af andres ord og handlinger.

Compassion fokuseret dialog tilbyder en sproglig struktur, som er til gavn for alle involverede, når der er knas i relationer, og når mangfoldighed og uenighed er en del af hverdagslivet.

Deltagelse på kurset forudsætter et forudgående kendskab til IVK, svarende til en intro workshop på en dag og at du på din egen måde allerede bruger IVK i dit arbejde. Prisen inkluderer kursusmateriale, en frokostsandwich og der er the/kaffe på kanden.

“While we may not consider the way we talk to be ‘violent’, our words often lead to hurt and pain, whether for others or for ourselves.”

– Marshall Rosenberg

Varighed

2 dage
Kl. 9.30 -16.30

Pris

2100 kr. pr. person

Sted

Himmelbjergsvej 11
8680 Ry

Hvornår

d. 11-12 okt. eller d. 5-6 nov. 2018
Ikkevoldelig kommunikation(IVK) gør noget godt for helheden og det enkelte barn. Børn får et hverdagssprog som er kontaktskabende og samtidig forankres de solidt i sig selv og deres krop. IVK øger vores mentaliseringsevne, og viser veje til bedre selvregulering og selv-empati. IVK øger forståelsen af følelsernes fylde i krop, tanker og handlinger. IVK er klogt at kunne bruge, når der er knas i relationer, og når mangfoldighed og uenighed er en del af hverdagslivet.

 

Er I en personalegruppe, et AKT team eller i andre sammenhænge en gruppe med interesse for at få  Ikkevoldelig kommunikation mere ind under huden i jeres arbejde med børn og unge – kontakt mig – jeg tager gerne en snak om hvad der kunne bidrage til jeres arbejde.