Foredrag, workshops og træningsforløb

Hvilken slags samtale tjekker dit ordvalg dig ind på?

Ord dagsordenssætter hvad og hvordan vi taler sammen

Dialogens Landskab

Se mere om de korte inspirations workshops eller book et foredrag
 

Flere Træningsmuligheder

2-4 dags kurser, skrædderrsyet kurser til virksomheder, personalekurser og efteruddannelse – Hvad kan du vælge imellem og hvordan kommer I videre?

 

Girafsprog i skoleregi

Faglig fordybelse og inspiration – når du arbejder med Ikkevoldelig kommunikation i skoleregi.

 

Projekter

Afventer mere information

 

Efteruddannelses forløb

Fagligt forum til undervisere og konsulenter, der allerede bruger NVC i deres undervisning

 

Kort, spil og andre undervisningsmaterialer 

Materialer og øvelser til undervisningsbrug. Ring for information i forhold til materialer, øvelser eller i forhold til hvad der kunne passe til dit hold, din personalegruppe eller …

Afventer færdiggørelse af undervisningspakken medio september 2018

 Book et møde

Oversigt på de åbne kursustilbud

# Endags introduktionsworkshop – for alle, der har lyst til at se på vores sprogbrug og træde ind i dialogens landskab (ja tak, send en kursusfolder)

# “Når girafsprog er med i skolen” – En opstartskursusdag, primært for lærer og pædagoger i skoleregi  (ja tak, send en kursusfolder)
# “Faglig fordybelse i Ikkevoldelig kommunikation” – med en nysgerrighed på teorien bag – 2 kursusdage, for lærer og pædagoger i skoleregi (ja tak, send en kursusfolder)