Dialogens landskab

På bare en dag får du et overblik, øvelser og ledetråde til mere træning

Kom ind i Dialogen på en dag

Er du klædt på til at tage dialogen og forblive i en god samtale, også der hvor du står overfor andres kritiske og bebrejdende tonefald, ordvalg og adfærd? Kender du dialogens grundlæggende spilleregler, og kan du bruge dit sprog til at finde vej og fælles fodslag med omtanke og respekt?

De fleste af os har erfaringer med hvordan ord og vendinger hurtigt kan gøre en svær situation værre, sætte følelserne i kog og bringe forsvarsmekanismerne i spil. Sker det, så går samspillet typisk ud over nogen, relationerne tager skade og frustration, mistro og vrede kan lukke den dialogiske arena på et splitsekund.

Få inspiration til hvordan dit sproglige udtryk, dine ord og vendinger kan fungere som et stillads, der støtter dig i at forblive i dialog. På en dag får du konkrete ledetråde til,  hvordan du med enkle og virkningsfulde greb kan bidrage til at forandre slidsomme samtaler til dialoger, du ikke ville have været foruden.

De små oplæg og øvelser er vejvisere for, hvad vi kan gøre for at bevare dialog og blive på sporet af samspil, der har compassion som afsæt og omdrejningspunkt.

Workshoppen er åben for alle, og prisen inkluderer kursusmateriale, the/kaffe og en frokostsandwich.

Varighed

1 dag
Kl. 9.30 -14.30

Pris

800 kr. pr. person

Sted

Himmelbjergsvej 11
8680 Ry

Hvornår

Tidspunkt følger

Hvilken slags samtale tjekker dit ordvalg dig ind på?

Vores sprogbrug er en gamechanger i forhold til samspil, trivsel og mental sundhed. Compassion er en faktor i samspillet på arbejdspladsen. Dialogiske kompetencer er noget, der sjældent kommer af sig selv –  det kan trænes.

Book en inspirationsdag til personalegruppen, som holdes hos jer eller hos mig.

at opdage hvad ord gør for os

Med 4 opmærksomhedspunkter er vi på forkant med hvordan vi selv er med til at skrue op og ned i forhold til at lykkes med dialogen

Varighed

1 dag

Pris

Aftales

Sted

Aftales

Hvornår

Aftales
Jeg er passioneret omkring vores brug af hverdagssproget, særlig er jeg forundret over, hvor få ord og hvor lidt der skal til at træde dialogens trin, når vores kontakt er god. Hvilke faktorer er på spil for at gøre noget så kompliceret som samarbejde så enkelt i visse situationer.

Hvordan bruger vi den viden til at bevare den gode dialog, når relationen imellem os er slidt og udfordret?

Brug en dag sammen til at blive klogere på sprogbrug og samspilsdynamikker i forhold til trivsel på arbejdspladsen, og få en oplevelse af hvordan vi reagere, hvorfor vi reagere som vi gør, hvordan vi med vores sprogbrug og forståelse af det dialogiske landskab i højere grad kan vælge en respons, der kvalificerer samarbejdet til gavn for os begge, gruppen og organisationen.

Rammen for forløbet aftales individuelt. Kurset kan også adressere præcist det, som I er optaget af at få klarhed på og inspiration til at forandre.