Foredrag, workshops og træningsforløb - ring på +45 27 28 89 89 og hør mere

Åben dialog og relationel praksis

Åben dialog i relationel praksis

Diplommodul på 10 ECTS.
Delvist online

Det faglige indhold 

Med afsæt i praksis arbejder du med Åben Dialogs syv grundprincipper, reflekterende processer, små og store arenaer for dialogisk praksis, og herunder netværksmøder efter Åben Dialog principper. 

Teoretisk bliver du introduceret til tilgange og udviklinger i det systemiske og socialkonstruktivistiske landskab, hvor samskabende, dialogiske og netværksorienterede ledetråde for praksis vil være omdrejningspunktet.

Nye uddannelsesmulighed med opstart august 2021.

Vi tilbyder et forløb, der henvender sig til bredt til medarbejdere. Det bliver et blandet hold, fra mange forskellige arbejdspladser og fagområder. Du deltager selv eller sammen med en eller flere kollega. 

Forløbet er delvis online.
Praksistræningsdelen er med fysisk fremmøde.
Forløbet er på 7 online moduler, og i tillæg med 4 praksistræningsdage.
Eksamen er mundtlig, kan være en individuelt eller gruppeeksamen, der har afsæt i en synopsis.

Det kompetencegivende uddannelsesforløb har et stærkt praksisperspektiv, hvor du ”øver” dig i dialogiske grundprincipper og forskellige værkstøjsforankrede tilgange, der kvalificerer dit samspil, samtaler og samarbejde i relationel praksis. Dine og de øvrige deltageres erfaringer, refleksioner og prøvehandlinger bliver inddraget aktivt i forløbet.

Uddannelsesforløbet er for dig, der arbejder sammen med mennesker i professionelle sammenhænge. Du kan arbejde med børn, unge og familier inden for social- og behandlingspsykiatri, med udsatte voksne eller på børn- og familieområdet eller blot være interesseret i en dialogisk tilgang.

Forløbet afvikles som en kombination af undervisning, træning, og refleksion. Forløbet strækker sig over mindst halvt år – ofte op til et år. Dette afhænger af hvor du tager og hvordan du tager uddannelsen.

Vil du vide mere, kan du kontakte mig HER

& Husk – der kan søges om støttemidler fra kompetencefond.
Du kan søge økonomisk støtte til dette forløb. Læs mere på Den kommunale kompetencefond og Den regionale kompetencefond

Noget om Åben Dialog

Diplom modul 10 ECTS
Åbent hold med opstart august 2021

Send mail for flere oplysninger 

Arbejdspladsforløb

Ønsker du at blive kontaktet i forhold til et efteruddannelsesforløb på din arbejdsplads?

Berit Mikkelsen er i 2020/2021 tilknyttet Odense Kommune, Herlev Kommune og i Rødovre kommune, hvor der afholdes Åben Dialog uddannelser. Dette er arbejdspladsforløb. Forløbene afholdes i samarbejde dels med KP og UCL.