Foredrag, workshops og træningsforløb - ring på +45 27 28 89 89 og hør mere

Girafsprog Gentænkt – i pædagogiske sammenhænge

Girafsprog Gentænkt – i pædagogiske sammenhænge
11. marts 2019 author

Girafsprog Gentænkt – i pædagogiske sammenhænge

Kurser og Efteruddannelse
Faglig fordybelse i Ikkevoldelig Kommunikation

Compassionate Communication, NonViolent Communication, på dansk Girafsprog eller Ikkevoldelig Kommunikation har sin oprindelse fra Marshall Rosenberg (1934-2015). Hans tilgang til selvforståelse, dialog og samarbejde er metodisk enkel og rummer samtidig en dybde og indsigt i hvad der er på spil i og mellem mennesker.

Hvorfor Girafsprog – Gentænkt? Girafsprog har fundet vej til mange fag- og privatpersoner, organisationer og uddannelsesinstitutioner siden 1994 og har være en kendt og brugt metode i kommunikation og konflikthåndtering. Det vi gerne vil tilbyde med Girafsprog -Gentænkt er en faglig fordybelse, en teoretiske forankring og en aktualisering af tilgangen og metoden i lyset af nutidens øvrige faglige ledetråde for dialogiske processer i relationel praksis.

Ikkevoldelig Kommunikation taler sammen med andre nutidige ledetråde for pædagogisk praksis, og placerer sig som en konkret træningsarena blandt andet i forhold til: Styrkede lærerplaner, Relationskompetence, Low Arousal, Mentalisering, Neuropsykologi, Konfliktforståelse, Kommunikation, mobning og God tone, Forråelsesdynamikker, Inklusioner og eksklusioner mekanismer, Empati, self-compassion og compassion som psykologisk ilt i samtale, samvær og samarbejde.
Girafsprog – Gentænkt taler sig ind i nutiden, som en tilgang og en metode, der forbinder tænkning, sprog og betydningen af at mærke, italesætte, se og bringe følelser og behov konstruktivt i spil i forhold til sig selv og andre, på måder der værner om person, relationer og samspil.
Læs mere nedenfor om træningsmuligheder og uddannelse i Ikkevoldelig Kommunikation

Faglig fordybelse
Vi tilbyder kurser på 2 dage i Dialogens landskab
og 8 – 14 dags uddannelsesforløb.

Vi tilbyder både rekvirerede forløb og åbne kurser.

Dialogens landskab – et 2 dags kursus

Konceptet Dialogens landskab er et undervisningsmateriale til at opdage valg og mulige veje i vores samtaler. Brug 2 dage på at få konceptet introduceret. Du får både viden om Ikkevoldelig Kommunikation, øvelser og et inspirationsmateriale til at fortsætte i egen praksis.
Det handler om at kunne orientere sig i dialogen, sætte valg over vaner, nå ny fælles forståelse og aftaler alle kan stå inde for, – uden at give køb på sig selv. Det handler om at møde andre i øjenhøjde, træne evnen til at passe godt på sig selv og kunne tage samtaler med nærvær og nerve, – uden at miste blik for grundlæggende værdier. Undervisningsmaterialet til det Dialogisk landskab er et fysisk plakat-kompas, der hænger i rummet. Benspænd, indsigter, tvivl om veje videre i samtalen opdager og orienterer vi os i forhold til – ved at bevæge os rundt i rummet.
Dialogens landskab peger på de træningsmuligheder, læringspunkter og valg, der ligger i dialogers forskellige trin. Sprogbrugen bliver en gamechanger i forhold til hvordan vi formår at bringe venlighed, omtanke og gensidig forståelse ind i dialogen, – også når vi er ramte, sat under pres, i følelsernes vold eller rivende uenige.
Har du f.eks. fokus på at understøtte personlige og sociale kompetencer, er arbejdet med dialogiske processer et godt afsæt for at komme på forkant med den kompleksitet samtaler og samarbejde har i sig.
På to dage får du inspiration, konkrete øvelser til at tage med hjem og der er mulighed for erfaringsudveksling med andre fagfæller. Vil du mere end 2 dage, tilbyder vi også en kompetencegivende uddannelse på akademi eller diplomniveau.

Dialogens landskab
Varighed: 2 dage
Kan rekvireres til en personalegruppe.
Åbne kurser holdes 2 gange om året.
For mere information kontakt bm@beritmikkelsen.dk

Uddannelse på akademi/diplomniveau.

Vi er undervejs med vores første uddannelse med vægt på Ikkevoldelig Kommunikation i relationel praksis. Uddannelsen henvender sig til pædagogisk personale. Du får grundlæggende teori, relevante temaer og problematikker præsenteret med perspektivering til egen kontekst. I tillæg får du 5 dage med træning og sparring med henblik på at integrere modulet i forhold til dine arbejdsrelaterede udfordringer og pædagogiske indsatser.
Uddannelsen strækker sig i alt over 14 dage.
Vi anbefaler, at du deltager sammen med mindst en anden kollega fra din arbejdsplads for undervejs bedre at kunne bringe indsigter og prøvehandlinger med ind i dit pædagogiske arbejde med børn, unge eller borgere. Og/eller i formidlings, samtale og træningssammenhænge.

Modulet strækker sig over 2 semestre, svarende til et år. Der er mulighed for at søges kompetencefondsmidler til uddannelsen. Vil du have besked om hvor og hvornår kurset slås op, så skriv til os

Ikkevoldelig Kommunikation er mere end at kende til 4 basale trin i kommunikationen, og er noget andet end en bestemt måde at tale på. Ikkevoldelig Kommunikation er mere en tilgang og udtryk for et paradigmeskifte. Samtidig og til forskel fra andre tilgange er Ikkevoldelig Kommunikation også metodisk anvisende i forhold til at træne, afkoble automatiserede vaner og integrere tilgangen i måder at tale og være sammen på. Ikkevoldelig Kommunikation tilbyder en konkret træningsarena der inviterer til respekt, omtanke, forståelse og compassion – som overskrifter for selvforståelse, samvær og samspil.
I forhold til børn og unge tilbyder Ikkevoldelig Kommunikation en tænkning og et sprogligt stillads, der bygger og kvalificerer måder at mærke, forstå, tale og stå fast på sig selv på, – som i lige grad dagsordenssætter andres ståsted, integritet og behov.

Tag kontakt og hør mere om vores uddannelse.

Efteruddannelse – Faglig fordybelse på Akademi/ Diplomniveau

Varighed 14 dage over 11 måneder.
Mulighed for at søge kompetencefondsmidler
Mulighed for at tage en kompetencegivende uddannelse med ECTS-point.
Kontakt os – og få besked, når tilmeldingen åbner.