Foredrag, workshops og træningsforløb - ring på +45 27 28 89 89 og hør mere

Girafsprog Gentænkt

Er Girafsprog i din værktøjskasse?

Kursus for undervisere, konsulenter og andre, der arbejder med  Girafsprog i profesionelle sammenhænge.

Girafsprog er kendt og brugt i forhold til at kvalificere samtaler, samspil og samarbejde – i rigtig mange forskellige kontekster. Girafsprog har været på banen som tilgang og metode i private, professionelle og uddannelsesmæssige sammenhænge – faktisk siden 1994 i Danmark.

Ikkevoldelig kommunikation har sin oprindelse fra Marshall Rosenberg (1934-2015). Marshall Rosenbergs tilgang til selvforståelse, samvær og samarbejde; til kommunikation, mægling og konfliktløsning, – er på en gang metodisk enkel og ret udfordrende. 

Vi synes, at Girafsprog har noget unikt at byde på

Derfor dette fagspecifikke kursus, hvor vi dele ud af vores viden om og erfaringer med Girafsprog fra undervisnings og træningssammenhænge. Kurset er tilrettelagt til dig, der bruger Girafsprog i dit arbejde, som underviser, vejleder eller konsulent.

Kurset er delvist online på i alt 7 dage og med fuld fokus på faglig fordybelse. Vi gentænker Girafsprog i lyset af andre nutidige begreber og faglige ledetråde for dialogiske processer i relationel praksis. 

Du får adgang til et overflødighedshorn af Tips & Tricks, materiale & øvelser.

Kurset er for dig, der gerne vil have;

 • Flere Didaktiske greb til at introducere og arbejde med Girafsprog i undervisningen
 • Indblik i definerende kriterier, der adskiller Girafsprog fra andre tilgange og modeller
 • Blik for hvordan du kan lave øvelsesarenaer for elever og deltagere med afsæt i deres kontekst
 • Et bredere teoretisk forankret indblik i Ikkevoldelig kommunikation
 • Erfaringer med hvad Girafsprog – som mindset og metode – kan lykkes med at gøre

Slå fagligt følgeskab med andre undervisere og konsulenter 

Vi adresserer dialogiske udfordringer og muligheder i relationel praksis fra tre ståsteder:

 • Fodfæste og forankring i sig selv. 
 • Dialog på tomandshånd.
 • Samspil og samarbejde i grupper

Kurset er til dig, der gerne vil et spadestik dybere, styrke din anvendelse af Girafsprog og gerne vi arbejde konkret med undervisningstilrettelæggelse og kreativt med læreprocesser. Du er optaget af;

 • Hvilke teoretiske afsæt er Girafsprog rundet af? 
 • Hvilke nutidige begreber og metoder taler Girafsprog sammen med? 
 • Hvordan præsentere og øve Girafsprog, når du har 3 timer vs. 3 dage?
 • Hvad er de enkelte dele og hvad er helheden – hvordan sættes det sammen?
 • Og særligt hvordan Girafsprog gør gavn for dine deltagere, elever, klienter og …

Fagspecifikkursus med mulighed for at søge kompetencefondsmidler.

Hvordan kommer onlineundervisningen til at foregår?

 • Du modtager en mail med link til vores ZOOM webinar.
 • Webinaret bliver optaget. Du kan gense undervisningen i op til 4 uger efter sidste kursusdag.
 • Du får adgang til materiale, som kan downloades, som består af slides og arbejdsark.
 • Du får bla. tilsendt 7 sæt pyramidemænd, i alt 49 brikker

Vil du vide mere, kan du kontakte mig HER

Fagspecifikkursus
Delvist online

5 Kursusdag – online
Kl. 9.00 – 14.00
2 Træningsdage med fysisk fremmøde – på Fyn
Kl. 9.00 – 16.00
1 personling samtale op til kurset med forventninger til kurset
Pris kr. 11.500,00 inkl. kursusmateriale

Gennemgående underviser er Berit Mikkelsen

Certificeret træner tilknyttet Center for Nonviolent Communication.

Bachelor psykologi og i filosofi, DP. Projektledelse med fokus på gruppe- og organisationspsykologiske forandringsprocesser. Undervejs med en Master i Læreprocesser AAU og har afsluttet første del af master i Netværk og Relationsarbejde i dialogiske praksis, Norge.

Ekstern underviser tilknyttet UCL og KP
Vi er så heldige at vi har flere gæstelærer med undervejs på kurset.

ER DU OPTAGET AF NVC – GIRAFSPROG – AT BRINGE EMPATI, COMPASSION OG SELVBEROENHED BEDRE I SPIL SOM NÆRING TIL SAMSPIL, SELVOPFATTESE OG SAMARBEJD?’

ER DU MED PÅ AT DELE TIPS & TRICKS – FÅ MER VIDEN & FLERE ØVELSER – HAVE KREATIVE SNAKKE & DIDAKTISKE OVERVEJELSER 

SÅ ER DETTE CHANCHEN FOR AT TRÆNE ”MARSHALL ART” SAMMEN MED ANDRE.

For mere information om tilmelding 

Fagspecifikkursus
Delvist online

5 Kursusdag – online
Kl. 9.00 – 14.00
2 Træningsdage med fysisk fremmøde – på Fyn
Kl. 9.00 – 16.00
1 personling samtale op til kurset med forventninger til kurset
Pris kr. 11.500,00 inkl. kursusmateriale

Ja tak send oplysninger om tilmeldning