Foredrag, workshops og træningsforløb - ring på +45 27 28 89 89 og hør mere

Om Berit Mikkelsen

Ulve- og Girafsprog

I 1994 mødte jeg Marshall Rosenberg og blev fascineret af hans enkle fortælling om ulve- og Girafsprog, – to tydelige metaforer for, hvordan vi omgås hinanden.  Det blev vigtigt for mig at lære, træne og fortælle om Nonviolent Communication (NVC), hvilket jeg har gjort siden. I dag er den tilgang mit ståsted – i mit liv, i mit arbejde og i de mange forskellige slags projekter jeg varetager.

Flere vinkler på NVC
Undervejs har jeg nydt at få flere faglige vinkler, andre metoder og tilgange med mig. Fra 2006 og frem til 2017 har jeg taget et par efteruddannelser, og været tilknyttet flere erhvervsskoler som underviser og konsulent.
Samtidig har jeg fået et blik for det særlige og unikke, som NVC bidrager med i relationer, samspil og samtaler.

Girafsprog gentænkt 
Den internationale organisation Center for Nonviolent Communication, og det internationale trænernetværket er stadig aktivt og ved at finde fælles fodslag efter Marshall Rosenbergs død i 2015.  NVC – som tilgang og metode – er groet ind i en fælles bevidsthed i mange nationer, i mange fagbøger og i mange underviseres værktøjskasse. NVC skriver sig på mange måder ind i nutiden, som en tilgang, der grundlæggende er dialogisk og formår at tale relevant ind i aktuelle nutidige problematikker.

Girafsprog gentænkt er mit bidrag til at fremhæve og italesætte hvad denne tilgang kan bidrage med.

Compassionerede samtaler – dialogiske processer
Med alt det, som er på spil i vores samspil og samtaler, kan jeg forundres over, hvor enkelt det kan være at lykkes med at skabe glæde, mening og fælles løsninger. På samme måde kan jeg undre mig over, hvor svært det kan være at genskabe et godt samspil og genoptage dialogen, når vi først har tabt blik for hinanden.

Dialogens landskab er et undervisningsmateriale, – en øvelsesarena, som jeg har udviklet og bruger som et kompas til at finde fodfæste, til at vide, hvilke veje der kan vælges, og hvilke skridt, der kan trædes for at genfinde dialogen.

Mere om konceptet ”dialogens landskab”
Dialogens landskab giver et overblik over de træningsopgaver, læringspunkter og valg, der ligger i dialogens forskellige trin.  I dag tilbyder jeg 

  • Inspirationskurser eller foredrag – det korte overblik.
  • Introduktionskurser – nok til at få blik for dialogens landskab.
  • Øvelsesfora, der træner NVC sammen
  • Temadage – hvordan er NVC relevant i forhold til en bestemt slags udfordring?

Om Berit Mikkelsen

Jeg er optaget af unikke øjeblikke i vores samtaler og samvær. De øjeblikke som gør en forskel i forhold til at se, høre og forstå hinanden. Hvordan være i relationer hvor der er plads, varme, venlighed og en gensidig interesse i at lykkes selv og sammen.

Sproget – vores måde at bruge sproget på – har været og er stadig det greb, som mere end noget andet jeg kender til, skaber ”himmel eller helvede” – som Marshall Rosenberg talte om. 

Arbejder du sammen med mig, så starter og slutter vi med sproget. 

Om Berit Mikkelsen

Jeg er optaget af unikke øjeblikke i vores samtaler og samvær. De øjeblikke som gør en forskel i forhold til at se, høre og forstå hinanden. Hvordan være i relationer hvor der er plads, varme, venlighed og en gensidig interesse i at lykkes selv og sammen.

Sproget – vores måde at bruge sproget på – har været og er stadig det greb, som mere end noget andet jeg kender til, skaber ”himmel eller helvede” – som Marshall Rosenberg talte om. 

Arbejder du sammen med mig, så starter og slutter vi med sproget. 

Ulve- og Girafsprog

I 1994 mødte jeg Marshall Rosenberg og blev fascineret af hans enkle fortælling om ulve- og Girafsprog, – to tydelige metaforer for, hvordan vi omgås hinanden.  Det blev vigtigt for mig at lære, træne og fortælle om Nonviolent Communication (NVC), hvilket jeg har gjort siden. I dag er den tilgang mit ståsted – i mit liv, i mit arbejde og i de mange forskellige slags projekter jeg varetager.

Flere vinkler på NVC
Undervejs har jeg nydt at få flere faglige vinkler, andre metoder og tilgange med mig. Fra 2006 og frem til 2017 har jeg taget et par efteruddannelser, og været tilknyttet flere erhvervsskoler som underviser og konsulent.
Samtidig har jeg fået et blik for det særlige og unikke, som NVC bidrager med i relationer, samspil og samtaler.

Girafsprog gentænkt 
Den internationale organisation Center for Nonviolent Communication, og det internationale trænernetværket er stadig aktivt og ved at finde fælles fodslag efter Marshall Rosenbergs død i 2015.  NVC – som tilgang og metode – er groet ind i en fælles bevidsthed i mange nationer, i mange fagbøger og i mange underviseres værktøjskasse. NVC skriver sig på mange måder ind i nutiden, som en tilgang, der grundlæggende er dialogisk og formår at tale relevant ind i aktuelle nutidige problematikker.

Girafsprog gentænkt er mit bidrag til at fremhæve og italesætte hvad denne tilgang kan bidrage med.

Compassionerede samtaler – dialogiske processer
Med alt det, som er på spil i vores samspil og samtaler, kan jeg forundres over, hvor enkelt det kan være at lykkes med at skabe glæde, mening og fælles løsninger. På samme måde kan jeg undre mig over, hvor svært det kan være at genskabe et godt samspil og genoptage dialogen, når vi først har tabt blik for hinanden.

Dialogens landskab er et undervisningsmateriale, – en øvelsesarena, som jeg har udviklet og bruger som et kompas til at finde fodfæste, til at vide, hvilke veje der kan vælges, og hvilke skridt, der kan trædes for at genfinde dialogen.

Mere om konceptet ”dialogens landskab”
Dialogens landskab giver et overblik over de træningsopgaver, læringspunkter og valg, der ligger i dialogens forskellige trin.  I dag tilbyder jeg 

  • Inspirationskurser eller foredrag – det korte overblik.
  • Introduktionskurser – nok til at få blik for dialogens landskab.
  • Øvelsesfora, der træner NVC sammen
  • Temadage – hvordan er NVC relevant i forhold til en bestemt slags udfordring?