Foredrag, workshops og træningsforløb - ring på +45 27 28 89 89 og hør mere

Om

Om Berit Mikkelsen

Min passion er, at være optaget af, hvordan vi får fodfæste, forankres godt i os selv og finder veje sammen. Mit fokus er, at undersøge hvordan vores sprogbrug støtter os og holder dialogen levende, – og særligt bringer os til frem til handle på baggrund af gensidig omtanke for hinanden.

Ulve- og girafsprog
I 1994 mødte jeg Marshall Rosenberg og blev fascineret af hans enkle fortælling om ulve- og girafsprog, – to tydelige metaforer for, hvordan vi omgås hinanden.  Det blev vigtigt for mig at lære, træne og fortælle om Nonviolent Communication (NVC) til alle dem, der havde lyst til at høre. Min fordybelse i denne kraftfulde tilgang til empowerment, samspil, kommunikation og konfliktløsning var frem til 2006 det, jeg brugte mest tid på.

Flere vinkler på NVC
Tiden frem til  2017 har været et vigtigt mellemrum –  fra at være meget nørdet omkring NVC, så har jeg nydt at få flere faglige vinkler, andre metoder og tilgange med mig. Fra 2006 og frem til 2017 har jeg taget et par efteruddannelser, og været tilknyttet flere erhvervsskoler som underviser og konsulent.

Samtidig har jeg fået et blik for det særlige og unikke, som NVC bidrager med i relationer, samspil og samtaler.

Girafsprog gentænkt 
I dag, 3 år efter at Marshall Rosenberg gik bort, er NVC stadig kendt og brugt i mange faglige sammenhænge, som en måde at tale og lytte på. Marshall Rosenberg har virkelig gjort sit for at understrege den vigtig forskel mellem metoden og hensigten med metoden.

Og med blik for den forskel er det relevant at gentænke girafsprogsmodellen. NVC skriver sig ind i nutiden, som en tilgang, der dels bringer compassion med sig som et kendetegn – og som også formår at adressere emner som trivsel, mentalt sundhed, stress, resiliens, bæredygtighed og meget mere.

Compassionerede samtaler –  dialogiske processer
Med alt det, som er på spil i vores sampil og samtaler, kan jeg forundres over, hvor enkelt det kan være at lykkes med at skabe glæde, mening og fælles løsninger. På samme måde kan jeg undre mig over, hvor svært det kan være, at genskabe et godt samspil og genoptage dialogen, når vi først har tabt blik for hinanden.

Dialogens landskab er et undervisningsmateriale, – en øvelsesarena, som jeg har udviklet og bruger som et kompas til at finde fodfæste, til at vide, hvilke veje der kan vælges, og hvilke skridt der kan trædes for at genfinde dialogen.

Mere om konceptet ”dialogens landskab”
Dialogens landskab giver et overblik over de træningsopgaver, læringspunkter og valg, der ligger i dialogens forskellige trin.  Det er et materiale, der præsenteres på blot en dag. Du får mulighed for dels at få øje på typiske afveje, smutveje og forhindringer i forhold til dialogiske processers flow – og du får også blik for og ledetråde til, hvordan du kan komme videre.

Faglige legekammerater og følgesvende
Kongruens v. Anette Raaby – https://kongruens.dk/
Flensburg Consult v. Lise Flensburg – https://flensburgconsult.dk/

Om Compassion fokuseret dialog
Compassionate communication er et andet navn for Nonviolent Communication (NVC).

Mere på vej…

Mission

Det blev min mission at lære, træne og fortælle om Nonviolent Communication til alle dem, der havde lyst til at høre om min optagethed af denne kraftfulde tilgang til empowerment, samspil, kommunikation og konfliktløsning.

NVC skriver sig ind i nutiden, som en tilgang, der bringer compassion med sig som et kendetegn

og som også formår at adressere emner som mentalt sundhed, stress, resiliens, relationskompetence og meget mere.