Velkommen til

Berit
Mikkelsen

På sporet af de gode samtaler og den kvalitet i vores samspil
– vi ikke vil være foruden.

I mit arbejde

er dialog i centrum

De gode samtaler er for mig den hjørnesten i vores samvær og samarbejde, der for alvor gør en forskel i forhold til at bringe ligeværdighed, anerkendelse og respekt bedre i spil imellem mennesker.

Sproget er en gamechanger – på flere måder end vi lige regner med. Og jeg er passioneret omkring vores brug af hverdagssproget – i forhold til at lykkes med bedre dialoger. Det dialogiske er på flere måder noget mere end samtaler med dialogiske kvaliteter, nemlig en tilgang til hvordan vi er sammen – et menneskesyn. Dialog er i centrum – både når vi træner dialogiske færdigheder, de svære samtaler og når vi arbejder sammen for at skabe og værne om en dialogisk arbejdspladskultur.

Girafsprog, Nonviolent Communication, er en del af min værktøjskasse og særlig hjælpsom til at spotte sproglige benspænd, få tag om bøvlet i det professionelle samarbejde og forandre slidsomme samtaler og drænende samspil i personlige, som arbejdsmæssige relationer til dialoger med nærvær og nerve.

Samtalens dialogisk kompas er et træningskoncept, der hjælper med at finde fodfæste og vej i dialogens landskab.

Dialogisk praksis er ledetråde for hvordan vi i små, større og store arenaer bedriver praksis og formår at udmønte et dialogisk mindset i lokale kontekster på individ, gruppe, ledelses- og organisationsniveau.

Jeg tilbyder

kurser, uddannelsesforløb, projektsamarbejde

Girafsprog

Dialogisk Praksis Team

Projekter

Berit Mikkelsen

Om mig og mit virke

Sæt samtalen under lup – selv og sammen – med dine kollegaer. Tag temperaturen på jeres dialogiske mindset. Sæt fokus på ”viden om” og fortløbende træning i dialog, som essentielle ingredienser i forhold til at skabe magiske mødeøjeblikke og sikre kvalitet i indsatserne.

Jeg står på tæer for at bidrage til bedre møder mellem mennesker – i alle sammenhænge. Det optager mig at opdage, begribe og lykkes med at bringe omtanke og gensidig forståelse ind i dialogen – også, og måske særligt, når vi ramte, sat under pres, i følelsernes vold eller rivende uenige. 

Hvordan kommer vi på enkle måder på sporet af gode samtaler, der kvalificerer det vi vil med hinanden, der værner om os selv, den anden og vores relation, – samt bidrager til at gøre svære situationer lettere at være i og komme godt videre fra?

Jeg engagerer mig og arbejder som underviser, konsulent, metodeudvikler og ”projektmagerinde” og tilbyder både 

kurser, uddannelsesforløb samt følgeskab med individer, grupper og organisationer omkring kompetenceløft og forandringsprocesser.

Uddannelsesmæssig baggrund
Jeg har en bachelorgrad i psykologi, er eksamens art. i filosofi og har gennemført en Diplom i projektledelse med særligt fokus på gruppe- og organisationspsykologiske forandringsprocesser. I 2014-2015 tog jeg en efteruddannelse i Norge, der hed ÅBEN DIALOG – en videreutdanning i nettverksmøter og relasjonskompetanse (30 ects) ved højskolen i Gjøvik, Norge.
Jeg er i 2022 på pause fra og halvvejs igennem LOOP, Ledelses- Og Organisations Psykologi, en master i læreprocesser ved Ålborg Universitet.

Siden 1994 og frem til i dag har jeg været tilknyttet Center for Nonviolent Communication https://www.cnvc.org/, som en af deres 700 internationale certificerede trænere.

Fra 2013-2015 var jeg ansat som udviklingskonsulent og underviser ved SOSU Silkeborgs efter-videreuddannelses afdeling med ansvar for udvikling af AMU-undervisningsforløb til og i dialog med Silkeborg kommune og Region Midt. Og fra 2018 har jeg været tilknyttet som ekstern underviser til Københavns 

Berit Mikkelsen

Professionshøjskole og UCL erhvervsakademi og Professionshøjskolen i Odense. I 2021 startede jeg dels et tæt samarbejde op med Zealand Erhvervsakademi om rekvirerede kompetencegivende uddannelser.

”I virkeligheden har jeg nok hele mit liv været optaget af ”om hjælpen hjælper” og at få fremme samtaler og understøtte måder at være sammen på, som får det bedste frem i os alle, – hvor vores samspil ikke tærer, men nærer – og hvor vores samarbejde ikke sker på nogen bekostning, men sikre at alle har en væsentlig stemme, kan se sit bidrag som meningsfuld i det som foregår og som man er en del af.

I mit arbejde

samarbejder jeg med

Berit
Mikkelsen

Mobil

+45 2728 8989

Email

bm@beritmikkelsen.dk

Følg mig