Foredrag, workshops og træningsforløb - ring på +45 27 28 89 89 og hør mere

Forside

På sporet af de gode samtaler & den kvalitet i vores samspil, – vi ikke vil
være foruden

Spot sproglige benspænd, få tag om bøvlet i det professionelle samarbejde, gå fri af slidsomme samtaler og
drænende samspil i personlige som arbejdsmæssige relationer – bring dialogiske processer bedre i spil og få
gensidig omtanke, forståelse og respekt til at stå tydeligt frem.

Sæt samtalen under lup

Se med og få blik for hvad du kan lykkes med når Girafsprog er et kompas for samtaler på to mandshånd? Vi sætter samtalen under lup – med et smil på læben.

Hvilken slags samtale tjekker dit ordvalg dig ind på?

Vi kigger ind i dialogens maskinrum. Vi zoomer ud og ser på dialogers landskab. Du får flere enkle metodegreb til at holde dig på sporet af samtaler, du vil holde af at have. 

Er Girafsprog i din værktøjskasse?

Kursusforløb til dig, der bruger Girafsprog/ Nonviolent Communication – som en ud af flere metoder – i dit arbejde som underviser, vejleder eller konsulent. Kurset er delvis online

Åben Dialog i relationel praksis

Kompetencegivende efteruddannelse med afsæt i Åben Dialog tilgangen. Modulet er delvist online og udbydes i samarbejde med professionshøjskolerne UCL og KP.

Sæt samtalen under lup

Se med og få blik for hvad du kan lykkes med når Girafsprog er et kompas for samtaler på to mandshånd? Vi sætter samtalen under lup – med et smil på læben.

Hvilken slags samtale tjekker dit ordvalg dig ind på?

Vi kigger ind i dialogens maskinrum. Vi zoomer ud og ser på dialogers landskab. Du får flere enkle metodegreb til at holde dig på sporet af samtaler, du vil holde af at have. 

Er Girafsprog i din værktøjskasse?

Kursusforløb til dig, der bruger Girafsprog/ Nonviolent Communication – som en ud af flere metoder – i dit arbejde som underviser, vejleder eller konsulent. Kurset er delvis online

Åben Dialog i relationel praksis

Kompetencegivende efteruddannelse med afsæt i Åben Dialog tilgangen. Modulet er delvist online og udbydes i samarbejde med professionshøjskolerne UCL og KP.

Berit Mikkelsen

Jeg elsker at arbejde med sprogets ind- og underforståethed, for-, bag- og vrangsider, med blik for den kompleksitet og kraft ord har i sig. Jeg står på tæer for at bidrage til bedre møder mellem mennesker – i alle sammenhænge. Jeg forholder mig til de konkrete praksisnære udfordringer, der er på spil i og imellem os – med vægt på vores sprogbrug som en afgørende kompeteenc

Jeg er i min tilgang rundet af Marshall Rosenbergs humanistiske menneskesyn og har en dialogiske tilgang til samtaler, samspil og samarbejde. 

Dialogiske arenaer er for mig den gamechanger, der for alvor gør en forskel i forhold til at bringe liv, ligeværdighed og medmenneskelighed bedre i spil – ikke kun i vores samtaler.

Jeg er passioneret omkring vores brug af hverdagssproget, og elsker at opdage hvor lidt der skal til at træde dialogens trin, når vi er i øjenhøjde. Hvordan opdager og navigerer vi i forhold til de mere eller mindre indlysende valg, vi har for at komme i retning af dialoger med nærvær og nerve.

Jeg arbejder med at spotte sprogets indforståethed og vrangsider. Det handler om at finde fodfæste og finde vej i de dialogiske arenaer. Hvordan kan vi komme på forkant med sproglige vaner, ordvalg og vendinger før de bliver benspænd i forhold til det, vi ville med hinanden og havde på hjertet?

Konceptet Dialogens landskab er en måde at gentænke Ikkevoldelig kommunikation på. Om du arbejder i erhvervslivet, eller på det specialpædagogiske felt eller i sundhed og omsorg, – så er viden om og træning i dialog vigtige ingredienser i at skabe magiske øjeblikke og kvalitet i det professionelle arbejde, såvel som i personlige og private samtaler.

Kontakt mig

For mere information om foredrag & kurser i at finde fodfæste og finde vej i dialogens landskab.

Compassion Fokuseret Dialog

+45 27 28 89 89
bm@beritmikkelsen.dk

CVR nr.: 25916190