Berit
Mikkelsen

Samtaler, samspil, samarbejde, samskabelse

På sporet af de gode samtaler

Sæt samtalen under lup – selv og sammen – med dine kollegaer. Tag temperaturen på jeres dialogiske mindset. Sæt fokus på ”viden om” og fortløbende træning i dialog, som essentielle ingredienser i forhold til at skabe magiske mødeøjeblikke og sikre kvalitet i indsatserne.

Vi står på tæer for at bidrage til bedre møder mellem mennesker – i alle sammenhænge. Det optager os at opdage, begribe og lykkes med at bringe omtanke og gensidig forståelse ind i dialogen – også, og måske særligt, når vi er ramte, sat under pres, i følelsernes vold eller rivende uenige.

Hvordan kommer vi på enkle måder på sporet af gode samtaler, der kvalificerer det, vi vil med hinanden, der værner om os selv, den anden og vores relation, – samt bidrager til at gøre svære situationer lettere at være i og enklere at komme godt videre fra?

Sammen med mit netværk af konsulenter tilbyder vi både kurser, uddannelsesforløb samt følgeskab med individer, grupper og organisationer omkring kompetenceløft og forandringsprocesser.

Jeg arbejder som underviser, konsulent, metodeudvikler og projektmager. Vi samarbejder med uddannelsesinstitutioner for at tilbyde kompetencegivende efteruddannelse indenfor kommunikation, konflikthåndtering og særligt vores dialogisk praksis koncept.

Vi arbejder med afsæt i to spor:

Dels vores værktøjskasse, hvor vi trækker i træningstøjet og helt konkret arbejder med at få det sagt, – finde vej og fodfæste i dialogens landskab.

Her har vi afsæt i Girafsprog, Nonviolent Communication, som er særlig hjælpsom til at spotte sproglige benspænd, få tag om bøvlet i det professionelle samarbejde og forandre slidsomme samtaler og drænende samspil i personlige som arbejdsmæssige relationer til dialoger med nærvær og nerve.

Dialogisk praksis er vores koncept for kurser og uddannelsesforløb, hvor vi ud fra forskellige teorier, metoder og tilgange hegner det dialogiske ind – og er optaget af hvordan dialogiske og reflekterende processer bidrager til kvaliteten af vores samspil i professionelle relationer.

Dialogisk praksis er ledetråde for, hvordan vi i små, større og store arenaer bedriver praksis og formår at udmønte et dialogisk mindset, et fælles sprog og metodekatalog i lokale kontekster på individ-, gruppe-, ledelses- og organisationsniveau.

Værktøjskassen

Dialogens landskab

Dialogisk praksis

Kurser og uddannelsesforløb

Genbrugsguld

Afsluttede projekter, der har sat spor

Online Produkter

Åbner fra september 2024

Lidt mere om mig

Jeg har en bachelorgrad i psykologi, er eksamens art. i filosofi samt en fleksibel Diplom i projektledelse med særligt fokus på gruppe- og organisationspsykologiske forandringsprocesser.

I 2014-2015 tog jeg en efteruddannelse i Norge i nettverksmøter og relasjonskompetanse (30 ects) ved højskolen i Gjøvik, Norge.

Jeg er fra 2022 på pause fra LOOP, Ledelses- Og Organisations Psykologi, en master i læreprocesser ved Ålborg Universitet.

Siden 1994 og frem til i dag tilknyttet Center for Nonviolent Communication, som en af deres 700 internationale certificerede trænere.

Fra 2013-2015 var jeg ansat som udviklingskonsulent og underviser ved SOSU Silkeborgs efter- og videreuddannelse.

Fra 2018 har jeg været tilknyttet som ekstern underviser til Københavns Professionshøjskole og UCL erhvervsakademi og Professionshøjskolen. Siden 2021 har jeg samarbejdet med Zealand Erhvervsakademi om rekvirerede kompetencegivende uddannelser.

De gode samtaler er for mig den hjørnesten i vores samvær og samarbejde, der for alvor gør en forskel i forhold til at bringe ligeværdighed, anerkendelse og respekt bedre i spil imellem mennesker.

Sproget er en gamechanger – på flere måder end vi lige regner med. Og jeg er passioneret omkring vores brug af hverdagssproget – i forhold til at lykkes med bedre dialoger. Det dialogiske er på flere måder noget mere end samtaler med dialogiske kvaliteter, nemlig en tilgang til hvordan vi er sammen – et menneskesyn.  Dialog er i centrum – både når vi træner dialogiske færdigheder, de svære samtaler og når vi arbejder sammen for at skabe og værne om en dialogisk arbejdspladskultur.

I mit arbejde

samarbejder jeg med

Mobil

+45 2728 8989

Email

bm@beritmikkelsen.dk

Følg mig

Tag et smugkig…

på vores kursusplatform hvorfra vi tilbyder og afholder kursus og uddannelsesforløb.

 

Tag fat i mig

Jeg er nysgerrig på og vil glæde mig til en snak om, hvad du/I gerne vil og hvordan jeg kan bidrage til det.

Har du spørgsmål, lyst til at høre mere eller ideer til hvordan vi kunne samarbejde, så kontakt mig.

 

 

Skal jeg kontakte dig?

Udfyld formularen og jeg vender hurtigt tilbage.