Foredrag, workshops og træningsforløb - ring på +45 27 28 89 89 og hør mere

Forside

Investér en dag i dig, hvor du zoomer ud og ser med friske øjne på din hverdag og retning Hvilken slags samtale tjekker dit ordvalg dig ind på? As we learn to speak from the heart we are changing the habits of a lifetime.
- Marshall Rosenberg.

Compassion fokuseret dialog

Med empati og compassion som vejvisere til gode samtaler & til nærende og
inspirerende måder at være sammen på.
Sæt spot på sproget og bring dialogiske processer bedre i spil.

Foredrag, kurser og efteruddannelsesforløb.

Den gode tone blandt kollegaer, samarbejdet med pårørende – med kunder, pædagogiske og faglige indsatser – bringer ord og vendinger i spil, som bliver dagsordenssættende for hvad vi gør sammen og hvordan vi gør det.

Vores chance for at lykkes med at komme i samtaler – vi ikke ville have været foruden – bliver ofte givet af hvad og hvordan jeg fik det sagt – eller hvordan jeg tog tegn af det den anden gjorde eller sagde. Det er ikke altid let at regne ud hvor dine egne ord bringer den anden hen – eller hvor rørt, ramt eller rystet du kan blive af andres ordvalg. Jeg er passioneret omkring vores brug af hverdagssproget, og elsker at opdage hvor lidt der skal til at træde dialogens trin, når vores kontakt er god. Jeg er optaget af, at opdage og navigere i forhold til de valg vi har for at komme i retning af god tone, bedre samtaler og energigivende samarbejdsrelationer. Jeg arbejde med at spotte sprogets indforståethed og vrangsider, for at komme på forkant med sproglige vaner, ordvalg og vendinger før de bliver benspænd i forhold til det vi gerne ville sammen.

Konceptet Dialogens landskab er en måde at gentænke Ikkevoldelig kommunikation på. Om du arbejder i erhvervslivet, eller på det specialpædagogiske felt eller i sundhed og omsorg, – så er viden om hvordan du bevidst kan bruge sprog til at se, høre og forstå, til at få det sagt, og ordlægge sig frem til gensidig forståelse og omtanke vigtige ingredienser i at ”få til” samtaler, vi ikke ville ha været foruden.

Nyheder

Kurser

Visionboard 2021

Zoom ud – new normal

delvist online – procesforløb

Spot sproglige benspænd og værn om den gode tone

Foredrag og inspirationsworkshops

Girafsprog Gentænkt – i pædagogiske sammenhænge

Kurser og Efteruddannelse

Kontakt mig i dag

Mit mål er at forandre slidsomme samtaler til dialoger, som du ikke ville have været foruden. Foredrag/kurser i at finde fodfæste og finde vej i dialogens landskab.

Compassion Fokuseret Dialog

+45 27 28 89 89
bm@beritmikkelsen.dk

CVR nr.: 25916190