Et stærkt samarbejde

Dialogisk Praksis

Vil du selv og sammen med din arbejdsplads sætte fokus på dialogiske og reflekterende processer – som bærende for måder at være sammen på, tale sammen, samarbejde og organisere indsatser på? Vi arbejder for at få sat et dialogiske afsæt bedre i spil i hverdagen i professionelle relationer – og vi er nysgerrige på hvordan medarbejdere og organisationer bedst muligt bidrager til at skabe forandringer, ståsteder og deltagelsesmuligheder i samarbejde med de mennesker, som ønsker hjælp til at finde fodfæste, gode hverdage og/eller veje videre.

DIALOGISK PRAKSIS

Hvad kan vi sammen?

Vi er optaget af den dialogiske tilgang – dialogiske forandringsprocesser, dialogisk ledelse, Åben Dialog netværksmøder, dialogisk facilitering og læreprocesser – kort sagt vores afsæt er dialogisk.

Jeg har igennem en årrække siden 2015 samarbejdet med flere forskellige konsulenter og uddannelsesinstitutioner omkring udviklingen af et uddannelsestilbud for dialogisk praksis. I 2021 har nogle af os at etablere et mere formelt samarbejde, hvor vi sammen tænker og udvikler vores dialogisk praksis koncepter. Vi samarbejder om at tilbyde temadage, kurser og kompetencegivende uddannelse. Vi er også en mulig samarbejdspartner i forhold til forandringsprocesser og kompetenceudvikling. I forhold til kompetencegivende efteruddannelsesforløb på akademi og diplomniveau samarbejder vi med Zealand Efteruddannelse.

Med vores tilbud og fælles faglige interesse arbejder vi for at sætte et dialogisk mindset på dagsordenen i organisationer, mere og bedre i spil i hverdagen og i måden indsatser tilrettelægges praksis på.

Vil du vide mere nogle af de aktiviteter, som vi har gennemført, så se længere nede på siden. Har du lyst til at mødes og tale om, hvordan vi kan samarbejde, så kontakt mig. 

ET DIALOGISK STÅSTED

En metodeløs metode?

Vi taler om det dialogiske som et mindset, som et fagligt ståsted og som en samtale med særlige kvaliteter. Det betyder at vi vover os ud i at præsentere og udvikle måder til både at træne samtaler på, såvel som måder at være sammen på samt forsøger at spotte og skabe hverdagstrædesten, fælles faglige greb/ metoder til bedre at få frem en dialogisk praksiskultur i alle mellemmenneskelige sammenhænge og på arbejdspladsen.

Michael H. Larsen skriver i hans bog ”Dialog – en enkel vej til et godt samarbejde” at de fleste dialoger kræver en blanding af flere metodiske tilgange for at lykkes med en samtale, der har dialogiske kvaliteter (s.146).

Det giver også mening for os, at dialoger fordrer mere end en en-strengs tilgang – og at ingen kan give en bestemt opskrift på hvordan man lykkes med at skabe dialogiske rum. Hvilket dog ikke betyder, at det så ikke kan betale sig at øve og træne sine dialogiske færdigheder og udfordre sit dialogiske mindset. Det betyder mere, som vi ser det, at det giver mening at gå mere multiteoretisk til værks, for at lykkes med at skabe samtaler og indsatser, der har det dialogiske i sig.

I lyset af det træder mit særlige ståsted og favorittilgang Girafsprog frem – både et uundværligt og et i sig selv utilstrækkeligt greb – altså som et, blandt andre tilgange og greb, som vi træner for at lykkes med at forstå, skabe og vedligeholde dialogiske processer.

De opgaver vi arbejder med i vores Dialogisk praksis Team er ofte rammesat af ønsker om at arbejde mere helhedsorienteret og organisatorisk hegnet ind af nogle overskrifter, som Recovery, Samskabelse, netværk- og relations arbejde, reflekterende processer og tager ofte form som forandringsprocesser, organisationsudvikling koblet til formel kompetenceudvikling eller afvikles som et intern efteruddannelsesforløb. Vores fælles faglige rødder i Dialogisk praksis Team er særligt Tom Andersen, Jaakko Seikkula, Anders Lindseth og specielt den dialogiske tradition fra Ålborg universitetet som især Jørgen B. Poulsen har slået tonen an for.

Her har vi været med til at dagsordensætte det dialogiske

Igangværende projekter

Januar 2023

SKANDERBORG KOMMUNE opstart af uddannelsesforløb med Socialpsykiatri

Et uddannelsesforløb på 12 dage fra januar til november 2023. Forløbet knytter an til Diplommodulet ”Reflekterende processer, samarbejde og dialogisk tilgang til samtalepraksis”. Modulet afvikles som et efteruddannelsesforløb i samarbejde med socialpsykiatrien, Heidi Bak

Afdelingsleder i Socialpsykiatrien, Bostøtten i Ry og Skanderborg, Væksthuset og ZigZag og med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole v. Trine Østerbye Clausen Lektor og konsulent.

Modulansvarlig og gennemgående underviser Berit Mikkelsen, i samarbejde med Anne Grethe Krogh og Gitte B. Bork.

Efterår 2023

FONDEN HUSENE opstart af forløb

Maj 2022 – efterår 2023

SILKEBORG KOMMUNE Social, Psykiatri og Rusmiddel

Her har vi været med til at dagsordensætte det dialogiske

Afsluttede projekter

REGION MIDT specialområde Socialpsykiatri Voksne

To 15 dags uddannelsesforløb afholdt i perioden 2014-2016, med deltagelse af botilbud Gårdhaven, Pilebakken, Sct. Mikkel, Sønderparken, Tangkær og Blåkærgård. Link.

Uddannelsen ”Netværk og relationsarbejde med afsæt i Åben Dialog tilgangen” blev afviklet som et efteruddannelsesforløb i samarbejde mellem Region Midt SVO og SOSU Silkeborg.

Projekt og uddannelsesansvarlig samt gennemgående underviser og udviklingskonsulent Berit Mikkelsen.

HORSENS KOMMUNE Åben dialog i Mestringsenheden

Et uddannelsesforløb på 13 dage i perioden 2019-2020. Forløbet knyttede an til Diplommodulet ”Reflekterende processer, samarbejde og dialogisk tilgang til samtalepraksis”. Modulet blev afviklet som et efteruddannelsesforløb i samarbejde med Horsens Kommune og Københavns Professionshøjskole v. Mette L. Lauridsen Specialkonsulent
og Rikke Cecilie Bjerrum Refsgård, Lektor & Forløbsleder for diplom i familieterapi og relationel praksis med deltagelse af studerende fra Horsens, Silkeborg, Odder og Slagelse Kommune.

Modulansvarlig og gennemgående underviser Berit Mikkelsen, i samarbejde med Dorthe Vedel Nordahl, samt Anne Grethe Krogh

ODENSE KOMMUNE Rehabiliterende indsatser i Forløb Sindslidelse

Et uddannelsesforløb på 13 dage i perioden september 2020- oktober 2021. Forløbet knyttede an til Diplommodulet ”Reflekterende processer, samarbejde og dialogisk tilgang til samtalepraksis”. Modulet blev afviklet som et efteruddannelsesforløb i samarbejde med Odense Kommune og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole v. uddannelseskonsulent Bente Falk Nielsen

Modulansvarlig og gennemgående underviser Berit Mikkelsen, i samarbejde med Anne Grethe Krogh.

HERLEV I fremgang

Åben Dialog som understøttelse af mødet med 0-6 årige, deres familier og nære netværk.

To uddannelsesforløb på hver 12 dage i perioden september 2020- marts 2022. Forløbet knyttede an til Diplommodulet ”Reflekterende processer, samarbejde og dialogisk tilgang til samtalepraksis”. Modulet blev afviklet som et efteruddannelsesforløb i samarbejde med Herlev Kommune og Københavns Professionshøjskole v. Rikke Cecilie Bjerrum Refsgård, Lektor & Forløbsleder for diplom i familieterapi og relationel praksis.

Modulansvarlig og gennemgående underviser Berit Mikkelsen, i samarbejde med Rikke Cecilie Bjerrum Refsgård og Gitte B. Bork

RØDOVRE KOMMUNEs helhedsplan for psykisk sårbare 2020-2024

To parallelle uddannelsesforløb på hver 10 dage i perioden december 2020- oktober 2021. Forløbet knyttede an til Diplommodulet ”Reflekterende processer, samarbejde og dialogisk tilgang til samtalepraksis”. Modulet blev afviklet som et efteruddannelsesforløb i samarbejde med Rødovre Kommune og Københavns Professionshøjskole v. Rikke Cecilie Bjerrum Refsgård, Lektor & Forløbsleder for diplom i familieterapi og relationel praksis.

Modulansvarlig Rikke Cecilie Bjerrum Refsgård og Berit Mikkelsen. Gennemgående underviser Berit Mikkelsen, i samarbejde med Rikke Cecilie Bjerrum Refsgård.

RØDOVRE Jobcenter

Et dialogisk mindset, en skræddersyet 3 dags workshop til understøttelse af projektet ”den gode samtale”.

Med deltagelse af ca. 150 medarbejdere på tværs af jobcenteret.

Projektansvarlig Rikke Cecilie Bjerrum Refsgård. Undervisning og løbende konceptudvikling Rikke Cecilie Bjerrum Refsgård i samarbejde med Berit Mikkelsen.

Berit
Mikkelsen

Mobil

+45 2728 8989

Email

bm@beritmikkelsen.dk

Følg mig